Infrastructure

Server
  • Infrastructure Solution เป็นส่วนประกอบสำคัญสิ่งหนึ่งที่ทำให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือ Server ดังนั้น การเลือก Server ที่เหมาะสมกับ Work Load และลักษณะสภาพแวดล้อมของ Data Center จึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ Dell Technologies ก็ได้มีการออกแบบ โดยคำนึงถึงจุดนี้จึงมี Server ออกมาหลากหลายรูปแบบ และ จัดกลุ่มคร่าวๆตาม Work Load ให้แล้ว
  • สามารถดูข้อมูลได้ทาง Link : https://www.delltechnologies.com/en-th/servers/index.htm#scroll=off