ความเป็นมาบริษัท เก็ต ออน

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด หรือ จีโอที ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544 โดยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Printer และ Storage บริษัทมีการให้บริการกับลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาการออกแบบการ ประยุกต์ใช้การติดตั้งและการซ่อมบำรุงเพื่อตอบสนองกับความต้องการ ของลูกค้าทั้งในด้านการใช้ งานการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อรองรับกับการเติบโตของโลก ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการจัดหาสินค้า และให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ บริษัทจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มารองรับการทำงานของลูกค้าทั้งในองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดย เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำระดับโลก ดังนี้

นอกจากการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขายโดยมีการให้ บริการแบบ Service Level Agreement ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเรามีความเชื่อว่าการให้บริการที่รวดเร็ว ทันเวลา จะช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ขณะเดียว กันบริษัทยังคงยึดมั่นกับแนวทางการให้บริการด้วยความจริงใจทั้งก่อนการขายและหลังการขายมาโดย ตลอด บริษัทจึงมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และความสามารถพร้อมจะ ให้คำปรึกษาและบริการกับลูกค้า

 • 2545

  ร่วมมือกับ Compuprint , Overland , Bakbone ( NetVault Backup)

 • 2546

  ร่วมมือกับ Rototype

 • 2549

  ร่วมมือกับ HP ในการทํา Printing Solution และ ร่วมมือกับ Network Appliance

 • 2551

  ร่วมมือกับ Troy เพื่อทําระบบ Security Printing

 • 2552

  ร่วมมือกับ Dell Equallogic , Quest(NetVault,vRanger)

 • 2553

  ร่วมมือกับ Atempo, Inc. ในการจัดทำระบบสำรองข้อมูลของเครื่อง PC

 • 2554

  ร่วมมือกับ Dell Server , Dell Compellent

 • 2555

  ร่วมมือกับ Dell KACE , Dell Sonicwall

 • 2556

  ร่วมมือกับ Dell Distributor ( EUG/ESG) , Dell DP NetVault

 • 2557

  ร่วมมือกับ AppAssure , Dell Networking

 • 2559

  ร่วมมือกับ Vertiv , 3S ,Humanscale, Quest

 • 2560

  ร่วมมือกับ Innodep (Face Recognition Security System ) และ IOA

 • 2561

  ร่วมมือกับ Privotal Software (PKS,PAS,PFS)

 • 2562

  ร่วมมือกับ Microsoft Silver Partner(AD,Exchango,O365 Email) และ Avigilov Video Analytic

 • 2563

  ร่วมมือกับ Microsoft Gold Partner , Velocloud Now part of Vmware และ VMware Tanzu

 • 2564

  ร่วมมือกับ Sonicwall Distributor

 • 2565

  ร่วมมือกับ Checkmarx Distributor, GitLabe Distributor, Sangfor, Global Power, Huawei cloud และ Alibaba Cloud

นอกจากการสรรหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือความมุ่งมั่นในการให้บริการกับลูกค้าแล้ว จีโอทียังไม่ลืมที่จะให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) โดยตระหนักว่าการที่บริษัทได้จัดทําโครงการช่วย เหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของ หรือปัจจัยที่ช่วยเหลือสังคมแก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสังคมไทยให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 20 ปี ด้วยความตั้งใจจริงในการนําเสนอสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกค้า เราจึงได้รับ ความไว้วางใจจากกลุ่มองค์กรของราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนชั้นนําของ ประเทศในการเลือกซื้อสินค้าและรับการบริการจากบริษัทอย่างต่อเนื่องและเราขอยืนยันว่าบริษัทจะมุ่งมั่นในการให้บริการและนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้าตลอดไป