Client Solution and Peripheral

Dot Metrix Printer
  • Compuprint เป็นผู้นำในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์การพิมพ์ Dot-matrix and Passbook Printer  จากประเทศอิตาลี ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานกับการพิมพ์ที่ต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะกับการพิมพ์งานระบบบัญชี, ธนาคาร,การขนส่ง และโรงงานการอุตสาหกรรม ช่วยให้งานพิมพ์ให้มีประสิทธิผลและคุ้มค่ามากขึ้น