บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้พา Business Partners บินลัดฟ้าทัวร์ประเทศญีปุ่น

2 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 14 - 17 กันยายน 2016 บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดทริบ Happy Trip Happy Together 2016 พิเศษให้กับ Business Partners ที่สามารถทำยอดขายได้ตามโปรโมชั่น ไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น โดยการเดินทางในครั้งนี้ GOT ได้พา Partners ไปสัมผัส " ปราสาทโอซาก้า " ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภูมิภาคคันไซ โดยไปท่องเที่ยวตั้งแต่ โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-เกียวโต-วัดคินคะคุจิและปิดท้ายด้วยแหล่ง shopping ที่ชินไซบาชิ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นดีๆ ที่ทาง GOT ตั้งใจมอบให้กับ Business Partners ของบริษัท