Hyper-Converged : Convergence for your Business

2 เมษายน 2563

ทาง บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมกับทาง Dell จัดงานสัมมนา “Hyper-Converged : Convergence for your Business” ให้กับกลุ่มลูกค้าทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และอัพเดท Product ใหม่ๆ อทิ Vmware Cloud , Smart Rack Solution และ Dell Hyper-Converged Solution Show-case  ที่จะมาเพิ่มศักยภาพของการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบรรยากาศภายในงานได้รับเชิญวิทยากรผู้เชียวชาญในแต่ละ Product มาบรรยายและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าที่เข้าร่วมงาน ณ โรงแรม The Continent Hotel Bangkok

ภาพที่เกี่ยวข้อง