รวมพลังแห่งความภักดี

2 เมษายน 2563

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น.ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานน้ำพุหน้าบริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด