Health Care

MedicationCart
  • Mobile Medical Carts  ผลิตภัณฑ์รถเข็นทางการแพทย์  ออกตามหลักสรีรศาสตร์ และกลศาสตร์ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยสุขภาพในการทำงานดีขึ้น สามารถปรับระดับให้เหมาะสมกับสรีระผู้ใช้งานแต่ละคน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติหน้าที่ และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไอที ตลอดถึงเวชภัณฑ์เข้าตรวจรักษาได้ง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้น