"Get On Boot Camp 2018 "

2 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 5-6 July 2018 ที่ผ่านมา บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมกับ Dell EMC , Quest , Vertiv และ Dynatrace จัดงานสัมมนา Boot camp ภายใต้ชื่องาน " Jump Star your IT Transformation" ให้กับกลุ่มลูกค้า Partner เพื่อ Update สินค้า และแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้หลายท่าน มาร่วมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับ Partner โดยบรรยากาศภายในงาน มีทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง รวมทั้งมีการแจกของรางวัลต่างๆ มากมาย และสนุกสนานกับกิจกรรมสังสรรค์ในช่วงหัวค่ำ
ในธีมงาน Modern Sport ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า Partner ที่เข้ามาร่วมงาน ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่เกี่ยวข้อง