VxRail Proven

2 เมษายน 2563

ทาง บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมกับทาง Dell EMC จัดงานสัมมนา “VxRail Proven ” ให้กับกลุ่มลูกค้า Partner โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และอัพเดท Product พร้อม Promotion ที่จะมาเพิ่มศักยภาพของการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบรรยากาศภายในงาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าที่เข้าร่วมงาน ณ Pullman Bangkok Grande Sukhumvit