Dell Enterprise Gossip Event

8 สิงหาคม 2566

เรียบ หรู ดูแพง ภาพบรรยากาศงาน Dell Enterprise Gossip Event
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 โดย Get On Technology , Dell Technologies ร่วมกันจัดขึ้นให้แก่ลูกค้า ณ ร้าน KiliK Social Club
โดยงานนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ให้ความสนใจงานในครั้งนี้

ภาพที่เกี่ยวข้อง