GitLab Workshop 2023

31 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศงาน GitLab Workshop
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดย Get On Technology ,ร่วมกับ GitLab จัดงานสัมนาขึ้นภายใต้หัวข้อ
“GitLab Workshop 2023” ณ Get On Technology
โดยงานนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ให้ความสนใจงานในครั้งนี้ 

ภาพที่เกี่ยวข้อง