เก็ต ออน " ปันน้ำใจ ให้สังคม"

ทางบริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด เดินทางมุ่งสู่โรงเรียนวัดศรีคงคาราม จ.สมุทรปราการ มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนวัดศรีคงคาราม  

ในวันเด็กประจำปี 2557  ที่ผ่านมา

กิจกรรมอื่นๆ