Get On CSR ณ มูลนิธิกระจกเงา

2 เมษายน 2563

ทางบริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ร่วมทำกิจกรรม CSR เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิกระจกเงาภายใต้ชื่อโครงการ "การแบ่งปันของคุณ เปลี่ยนแปลงสังคมได้" โดยกิจกรรมของโครงการนี้ ทางบริษัท เก็ต ออน ฯ ได้อาสานำสิ่งของ อทิ เสื้อผ้า ตุ๊กตา หนังสือ ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาบริจาคและระดมกำลังช่วยแยกสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นประเภทเพื่อที่ทางมูลนิธิจะสามารถนำสิ่งของเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ต่อได้ในภายภาคหน้า 

ภาพที่เกี่ยวข้อง