สาส์นจาก CEO

คุณวุฒิชัย ปุณยกนก

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาครบ 19 ปีเต็มในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2562) นับได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร ในแต่ละปีล้วนมีเรื่องให้เราต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับตัว ให้พร้อมรับมือและก้าวให้ทันโลกที่หมุนไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งรวมไปถึงความท้าทายจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดไม่ถึงอีกด้วย ทั้งบุคลากรและผู้บริหารต่างเรียนรู้ร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อเกาะติดกระแสเทคโนโลยีให้สมกับชื่อและปณิธานของบริษัทฯ

            จากการประเมินศักยภาพในการทำธุรกิจ เราได้ตกผลึกทั้งจุดแข็งของตัวเองและจุดที่ยังสามารถพัฒนาเพิ่มได้ มาเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ นั่นคือ Leader in IT Transformation with Enterprise Solutions in 2025 เป้าหมายภายในห้าปีที่เราคิดว่าท้าทายแต่ก็ไม่เกินความสามารถของทีม

            วิสัยทัศน์ข้างต้นจะบรรลุผลสำเร็จได้ เราตระหนักดีว่าต้องเริ่มจาก mindset ของพนักงานภายในองค์กรก่อน เราเริ่มให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Data Analytic หรือ Video Analytic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และพนักงานทุกคนต่างก็คุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่บริษัทฯ พยายามนำมาปรับใช้เป็นอย่างดี (เช่นการใช้แชทบอทเพื่อคัดกรองสุขภาพพนักงานในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19)

            แนวคิดอีกอย่างที่สำคัญสำหรับเราก็คือการจัดหาสินค้าและบริการที่จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มหรือลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า เช่น ระบบอัตโนมัติที่ช่วยในการจัดการงาน หรือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการทำงานต่าง ๆ เราเสาะหาสินค้าที่ตอบโจทย์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง และบางกรณีเราก็ได้ร่วมพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด รวมถึงในส่วนของคู่ค้าทางธุรกิจ เราก็ได้จัดเวิร์คช้อปและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ IT Transformation เป็นประจำเพราะเราเชื่อว่าความรู้และความเข้าใจในสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน ซึ่งทางเก็ต ออน มั่นใจว่าเราจะก้าวทันเสมอ และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้าของเราเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน