logo got.co.th

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Printing Solution, Passbook Printer, Dell Storage Solution

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทให้บริการด้าน Printing Solution, Passbook Printer, รวมไปถึงการให้บริการด้าน Dell Storage & Networks
ที่มีการให้บริการต่างๆ อย่างครบวงจร ซึ่งในการให้บริการนี้นั้น จะมีตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการออกแบบ ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ รวมไปถึงการติดตั้ง
และซ่อมบำรุงต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านการทำงานและการใช้งาน การแก้ปัญหาต่างๆ ทางธุรกิจ อีกทั้งยังมีการดูแล
ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้รองรับกับการเจริญเติบโตทางโลกธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

update product/technology

โปรโมชัน Dell EMC Unity รุ่น All Flash และ Hybrid Flash Storage เริ่มต้น 1.49 ล้านบาทเท่านั้น

 ในช่วงปลายปี 2018 นี้ ทาง Dell EMC ได้จัดโปรโมชัน Dell EMC Unity ทั้งรุ่น All Flash Storage และรุ่น Hybrid Flash Storage ให้เหล่าธุรกิจองค์กรที่กำลังมองหา Storage ตัวใหม่ได้เลือกใช้ Unified Storage ที่มีความสามารถเป็นได้ทั้ง SAN และ NAS ในหนึ่งเดียว ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ Flash พร้อมประกัน 3 ปีแบบ 7×24 Onsite Service แล้ว ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 1.49 ล้านบาท

news & event

Through The Road of SMART Data Center & IoTs

 เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยีจำกัด ได้รับเชิญจากทางบริษัท AMR Asia