Professional Service

Professional Service

ปัจจุบันธุรกิจของลูกค้าได้มีความต้องการในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ, ความรวดเร็ว, ลดต้นทุน และความเสี่ยง บริษัทเก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือลูกค้าและ partner ในการทำ IT Transformation เราให้บริการครอบคลุมทั้งในด้านของ Product Solution Consult และ Professional Service ในกลุ่มสินค้าหลายๆเทคโนโลยี ตั้งแต่ ระบบสำรองไฟ (UPS) , Smart Cabinet , Video Surveillance System with AI Video Analytics , Server , Storage , HCI , Network , Firewall , Microsoft Active Directory , Microsoft Exchange , O365 และ Kubernetes Container Platform , DevOps CI/CD

  • Implementation บริษัทมีทีม Engineer ติดตั้งที่มากประสบการณ์ และมี Certificate เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าระบบที่ติดตั้งสามารถพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • Training เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานและดูแลระบบต่อได้ ทีม Certified Engineer จะทำการอธิบายภาพรวมของระบบที่ได้ติดตั้งประกอบด้วยอุปกรณ์และโปรแกรมต่าง ๆ สอนการใช้งาน การดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
  • Corrective Maintenance บริษัทให้บริการทั้งแบบ 8x5 และ 24x7 ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ทีม Engineer จะช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหานำระบบกลับมาให้พร้อมทำงานให้เร็วที่สุด จากนั้นจะสรุปถึงสาเหตุและแนวนทางป้องกันปัญหาต่อไป
  • Preventive Maintenance เพื่อให้มั่นใจในเสถียรภาพของระบบทางบริษัทมีบริการตรวจเช็คการทำงานของระบบผ่านทางเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเจอความผิดปกติต่าง ๆได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาที่เป็นผลกระทบรุนแรงต่อระบบ ช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงเรื่องของ Downtime ระบบและทรัพยากรบุคลากรที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
  • Managed Service สำหรับงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และมีความเสี่ยง ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ทางบริษัทมีทีมงานพร้อมให้บริการ เช่น การดูแลระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล การ Update Security Patch บน VMware และ Windows Server