เก็ต ออน เทคโนโลยี สนับสนุนน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลวิภาราม ในวิกฤตการณ์โควิด

 ในวิกฤตการณ์โควิด เราเห็นการทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี มีความยินดีสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคน ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

สามารถรับชมวิดิโอเพิ่มเติมได้จากลิ้ง์นี้

https://drive.google.com/file/d/1Y2mEbTACL1Eq2x_PQn4sdPEVHPd03E6h/view?usp=sharing