Get On CSR ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาราชบุรี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด นำทีมเดินทางไปมอบขนมและไอศครีมดับร้อนให้กับน้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ณ จังหวัดราชบุรี 

ภาพกิจกรรม