logo got.co.th

CSR

 1. บริษัท เก็ต ออน มอบอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ณ ม.บูรพาวิทยาเขตสระแก้ว

   มอบอุปกรณ์ Networking ให้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

 2. Get On CSR ณ วัดเวตวันธรรมาวา

   บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จัดกิจกรรม CSR เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวา

 3. Get On CRS ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ์

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ทางบริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ์

 4. Get On CSR ณ มูลนิธิกระจกเงา

   บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้จัด กิจกรรมสานสัมพันธ์ให้กับพนักงานในบริษัท

 5. Get On CSR ณ หาดเตยงาม สัตหีบ

  โครงการเก็บขยะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 6. Get On Sharing ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง

  มอบสิ่งของและบริจาค ให้แก่ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ.สระบุรี

 7. เก็ต ออน " ปันน้ำใจ ให้สังคม"

  มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนวัดศรีคงคาราม จ.สมุทรปราการ

 8. GOT รวมพลัง Hero ร่วมทำความดีถวายในหลวง

  ในโครงการ "TOYOTA LEASING HERO RIDE ปั่นเพื่อน้อง"