Technical Support Engineer

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้า , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์ด้านไอที

3.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

5.มีทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา

6.สนใจในเทคโนโลยี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

7.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

8.สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดของงาน :

1.ติดตั้ง ดูแลรักษา แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ IT

2.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

1.ประกันสุขภาพ /ประกันชีวิต/ ประกันอุบัติเหตุ

2. ประกันสังคม

3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

5.ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

6.ทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ

7.ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร

8.ตรวจสุขภาพประจำปี