Channel Sales Executive (1 Position)

คุณสมบัติ

1.       วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

2.       มีประสบการณ์ด้านขายสินค้า 1 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.       มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

4.       มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานขายและการบริการลูกค้า

5.       มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอ

6.       สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

7.       มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่

 

รายละเอียดของงาน

1.     ออกพบลูกค้าและคู่ค้า

2.     ดูแลงานขายตั้งแต่การนำเสนอขายสินค้าตลอดจนปิดการขาย

3.     ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

สวัสดิการ

1.  ประกันสุขภาพ /ประกันชีวิต/ ประกันอุบัติเหตุ

2.  ตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

3.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.  ทริปท่องเที่ยวประจำปี  (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

5.  ทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ

6.  ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร