Technical Support Engineer

คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้า , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์ด้านไอที
  3. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
  5. มีทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
  6. สนใจในเทคโนโลยี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  7. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  8. สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดของงาน 

  1. ติดตั้ง ดูแลรักษา แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ IT
  2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

1. ประกันสุขภาพ /ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ

2.  ประกันสังคม

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.  โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

5.  ทริปท่องเที่ยวประจำปี  (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

6. ทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ

7. ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร

8. ตรวจสุขภาพประจำปี