Sale Executive/ Sales IT ( 1 อัตรา)

คุณสมบัติ

 

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านขายสินค้า 1-3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 4. มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานการขายและการบริการ
 5. มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอ
 6. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
 7. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่

รายละเอียดของงาน :

 1. ออกพบลูกค้าและคู่ค้า
 2. ดูแลงานขายตั้งแต่การนำเสนอขายสินค้าตลอดจนปิดการขาย
 3. จัดทำรายงานยอดขาย
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 1. ประกันสุขภาพ /ประกันชีวิต/ ประกันอุบัติเหตุ
 2. ประกันสังคม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 5. ทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ
 6. ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร
 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 8. ฯลฯ